City Lab Silom


City Lab หรือ ห้องทดลองเมือง เป็นแนวคิดในการศึกษาผ่านกระบวนการ ‘นำเมืองที่เราอาศัยอยู่เป็นห้องทดลอง’

CATEGORY

Research, Urban Design

LOCATION

Silom Road, Bangrak, Bangkok

DATE

2019

ทางเท้าส่งเสริมสุขภาวะ
Context

สีลมเปรียบเหมือนคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยม 24 ชั่วโมง เพราะเป็นย่านที่มีผู้คนเข้า-ออกตลอดเวลา ในช่วงกลางวัน สีลมจะมีความขรึมแบบนักธุรกิจ แต่ในช่วงค่ำสีลมจะกลายร่างเป็นคนที่แต่งตัวมีสีสันจัดจ้าน กลายเป็นย่านบันเทิงที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และตลาดนัดกลางคืน

ปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการสัญจรของผู้คน หากเส้นทางที่ผู้คนใช้อยู่ทุกวันมีสภาพแวดล้อม มีฟังก์ชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายให้กับคนใช้งานมากขึ้น อาจจะช่วย ‘เติม’ สิ่งที่สีลมกำลังขาดอยู่ก็ได้ สู่การหาแนวทางพัฒนารูปแบบเส้นทางสัญจรที่เหมาะสมแบบใหม่ ๆ ร่วมกันกับทุกคน

“เมื่อนำเมืองที่เราอาศัยอยู่มาเป็นห้องทดลอง”

Solution Ideas

City Lab หรือ ห้องทดลองเมือง ?

City Lab หรือห้องทดลองเมือง เป็นแนวคิดในการศึกษาผ่านกระบวนการนำเมืองที่เราอาศัยอยู่เป็นห้องทดลอง โดยนำปัญหาในพื้นที่เมืองมาตั้งเป็นโจทย์ ศึกษาปัจจัย และข้อจำกัด เพื่อออกแบบและนำไปทดลองใช้พื้นที่จริง อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลลัพธ์มาต่อยอดเพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะที่ดีและตอบรับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

City Lab เตรียมพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวสองฝั่งของถนนสีลม ภายใต้แนวคิด
“เติมชีวิตให้สีลม” (Silom Lively Space) ซึ่งชีวิตของสีลม จะดีได้ ก็ต่อเมื่อคนในย่านสีลมมีชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการทดลอง 7 กิจกรรม ที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจผ่านอารมณ์และความรู้สึก

Result 01

Comfy Zone @Silom

การทดลองที่นั่งรูปแบบต่าง ๆ บนถนนสีลม เช่น การยกระดับที่นั่งป้ายรถเมล์ให้สูงขึ้น จากเดิมที่เตี้ยเกินไป, การเพิ่มที่นั่งให้กับป้ายรถเมล์ ในรูปแบบของการครอบรอบต้นไม้ เพื่อประหยัดพื้นที่

ที่นั่งรอบต้นไม้ #CityLabSilomxHSF
ที่นั่งรอบต้นไม้ #CityLabSilomxHSF
เก้าอี้ป้องกันมลพิษ #CityLabSilomxCloudfloor
Result 02

More Energy @Silom

ออฟฟิศหลายคนอาจต้องพบเจอกับ Office Syndrome เพราะนั่งอยู่กับที่นานเกินไป เวลาออกกำลังกายก็ไม่มีเพราะหมดไปกับการเดินทางบนท้องถนน จึงทดลองทำให้ป้ายรถเมล์เป็นแหล่งเติมพลัง เติมสุขภาพที่ดีระหว่างการ ‘รอ’ รถในแต่ละวัน

Result 03

More Safety @Silom

ด้วยความที่ถนนสีลมเป็นเส้นตรงยาวทำความเร็วได้ง่าย ผู้ขับขี่อาจขาดความระมัดระวังผู้คนที่เดินข้ามทางม้าลาย นั่นเป็นที่มาของพื้นที่ทดลองแรกของเรา กับการออกแบบทางม้าลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ย่านสีลม

#CityLabSilomxCloudfloor

Result 04

Play @Silom

บริเวณแนวต้นไม้ หรือใต้ทางลงรถไฟฟ้าที่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไป เพราะไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดินหลัก จึงมีการทดลองออกแบบนั่งเล่นเหล่านี้ เพื่อดึงดูดให้คนออกมาใช้พื้นที่สาธารณะข้างนอกมากขึ้น

#CityLabSilomxHSF
#CityLabSilomxKIMBAB
Result 05

Light @Silom

แสงสว่างส่วนใหญ่ไม่มากพอ เกิดเป็นความคิดว่าถ้าสามารถเพิ่มแสงสว่างภายในย่านไปพร้อมกับการดึงอัตลักษณ์ของสีลมออกมาคงจะเพิ่มชีวิตชีวาให้พื้นที่ไม่น้อยในยามค่ำคืน

#CityLabSilomxVawa
Result 06

Color Me @Silom

กิจกรรมค้นหา ‘เอกลักษณ์ความเป็นสีลม’ ผ่านสีสัน ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดและพัฒนาย่านสีลมด้วยตัวเอง

ร่วมเติมสีกับ Palette Me

#CityLabSilomXPaletteMe

Result 07

Exhibit

กิจกรรมหมุนเวียนสำหรับคนในย่านสำนักงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายยามว่างหรือระหว่างรอ สร้างปฏิสัมพันธ์กันของเพื่อนร่วมงานหรือคนในย่านสีลม

Result 08

City Lab Silom

#CityLabSilomxHSF
#CityLabSilomxHSF

ร่วมออกแบบโดย

สนับสนุนโดย


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share