City Lab Patong
แล เล่น รักษ์ เล

 

พื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด ‘City Lab’ ที่ป่าตอง

CATEGORY

Urban Design

LOCATION

Patong, Phuket

YEAR

2022

Context

ถ้าถามถึง “ป่าตอง” ทุกคนคงรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม หาดทรายขาวละเอียด ฟ้าสีครามตัดกับฟองสีขาวของคลื่นทะเล ทำให้ป่าตองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครหลาย ๆ คนอยากมาสัมผัส

ด้วยบทบาทการเป็นเมืองท่องเที่ยวนี้ ป่าตองได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านสุขภาพกลับยังไม่ชัดเจน สะท้อนถึงการขาดพื้นที่สาธารณะสำหรับการทำกิจกรรมทางกายของคนเมือง 

Participation

ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่เป้าหมายในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สาธารณะชั่วคราวที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว บนพื้นที่ “ลานโลมา” ลานว่างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามเด็กเล่นริมชายหาด แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานและถูกทิ้งร้าง ซึ่งการพัฒนาลานโลมานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว (family zone) ที่สมบูรณ์ภายใต้แผนการพัฒนาเมืองป่าตองอีกด้วย

การพัฒนาโดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลเมืองป่าตอง โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเเละร่วมออกแบบกับทุกภาคส่วนในเมือง

พัฒนา “ลานโลมา” ด้วยแนวคิด “แล เล่น รักษ์ เล

City Lab Patong “แล เล่น รักษ์ เล เป็นหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่เล่น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในเด็กและเยาวชนตลอดจนเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียด 3 ส่วน ประกอบไปด้วย

 

แล

คือการมองดูในภาษาใต้ เป็นพื้นที่นิทรรศการจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพื้นที่สาธารณะ กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

เล่น

เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เล่น ด้วยการขยับร่างกายไปกับเฟอร์นิเจอร์สาธารณะและเครื่องเล่นในพื้นที่

รักษ์ เล

การออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่จะสอดแทรกไปกับกิจกรรมอย่างการจัดการขยะ รวมถึงชิ้นงานบางส่วนยังสร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้

ลานโลมาตั้งอยู่ริมชายหาดป่าตอง จึงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมของทะเล เช่น การกัดกร่อนวัสดุต่าง ๆ จากความเค็มของน้ำทะเลหรือลมทะเลในช่วงฤดูมรสุม การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ในระยะหนึ่ง และในบางชิ้นงานยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทการใช้งานพื้นที่ริมชายหาดได้อย่างกลมกลืน โดยพื้นที่ภายในลาน “แล เล่น รักษ์ เล” จะถูกแบ่งพื้นที่กิจกรรมแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ลวดลายบนพื้น โครงสร้างหลัก และเฟอร์นิเจอร์สาธารณะริมชายหาด (Street furniture)

Result 01

ขีดสีตีเส้น

ด้วยการออกแบบเป็นรูปทรงที่คล้ายกับคลื่นน้ำเพื่อสร้างการรับรู้ที่แตกต่างจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมของลานเดิม ทำให้เกิดความรู้สึกความลื่นไหลและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสอดคล้องกับโครงสร้างหลักที่ตั้งอยู่บริเวณกลางลาน รวมถึงการใช้สีโทนร้อนที่ให้ความสดใสและดึงดูดสายตา บริเวณลายพื้นนี้ยังสอดแทรกเกมสำหรับเด็ก เพื่อการนันทนาการและการขยับร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกาย

Result 02

สนามเด็กเล่นอเนกประสงค์

การออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของคลื่นทะเลประกอบกันจำนวน 8 ยูนิต เรียงเป็นรูปทรงวงกลม ภายในโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยเครื่องเล่น 4 ประเภท ได้แก่ ชิงช้า ท่อมุด บาร์ปีนป่าย เกมกระดาน ส่วนช่องว่างระหว่างคลื่นยังมีการใช้งานเป็นที่นั่งสำหรับพักผ่อนอีกด้วย เครื่องเล่นในทุกจุดดังกล่าวสามารถถอดประกอบเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น สามารถใช้งานพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหาดป่าตอง การใช้สีจึงเลือกสีหลักจำนวน 4 สี ในโทนสดใสและโดดเด่นสะดุดตา สอดคล้องกับลวดลายบนพื้น

Result 03

Beach Furniture

เฟอร์นิเจอร์สาธารณะได้รับการออกแบบเพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมการขยับร่างกายผ่านเครื่องเล่น ซึ่งชิ้นงานบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะตามวัตถุประสงค์การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่าย เหลือใช้ หรือผ่านการใช้งานมาแล้วอีกด้วย และเนื่องจากพื้นที่ต้นแบบนี้จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่ดึงดูดการท่องเที่ยว จึงได้เพิ่มมูลค่าของชิ้นงานโดยการร่วมงานกับศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อแสดงผลงานศิลปะผ่านเฟอร์นิเจอร์สาธารณะริมชายหาดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งจาก มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ผ่านการออกแบบผลงานศิลปะลงบนโต๊ะยืนลังผลไม้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลไทยจากจินตนาการของกลุ่มเด็กที่มีความพิเศษ และ Give.me.museums หรือ ออย–คนธรัตน์ เตชะไตรศร ได้ถ่ายทอดผลงานลงบนจักรยานปั่นกรองขยะ ในภาพบรรยากาศริมชายหาดของป่าตองทั้งในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและพระอาทิตย์ตกในยามเย็น

Result 05

กิจกรรม “แล เล่น รักษ์ เล”

วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 ลานโลมาได้จัดกิจกรรม “แล เล่น รักษ์ เล” จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสนามเด็กเล่นจำนวน 8 ยูนิต เป็นบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความหมายของพื้นที่สาธารณะ เกร็ดความรู้ด้านกิจกรรมทางกายและการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีข้อคำถามที่ให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในงานติชมการออกแบบใช้งานพื้นที่สาธารณะ ในช่วงกิจกรรมมีผู้สนใจเข้ามาร่วมทดลองใช้งานและทดลองเล่นเฟอร์นิเจอร์สาธารณะริมชายหาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เล่นจากกลุ่มครอบครัวและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สนับสนุนโดย


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share