TU Outdoor
Active Space


พื้นที่สาธารณะระหว่างอาคารเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมักถูกละเลยในกระบวนการออกแบบอาคาร ทั้งที่หากมีการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้ดีเท่าไร ผู้คนก็จะยิ่งออกมาทำกิจกรรมในที่สาธารณะมากขึ้น”

 

ข้อความใจความสำคัญจากหนังสือ Life Between Buildings ของ Jan Gehl สถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านคุณภาพเมือง

CATEGORY

Urban Design

LOCATION

Khlong Luang District, Pathum Thani

DATE

2018

Context
ความหมายของการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม แต่ความสำคัญอยู่ที่ ความสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานของผู้คน อย่างในย่านที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลาง ถือเป็นส่วนสำคัญมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนมีขนาดเล็กและมีพื้นที่สำหรับรองรับการทำกิจกรรมทางกายน้อย

ถ้าฟิตเนสส่วนกลางต้องรอคิวนาน ทำไมไม่ลองเปลี่ยนบรรยากาศในการออกกำลังกายบ้าง

Solution Ideas

พื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย

นำมาสู่การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ทั้งกิจกรรมแบบกระฉับกระเฉงและกิจกรรมแบบสงบ โดยมีพื้นที่ต้นแบบคือ บริเวณลานในหอพักเอเชี่ยนเกมส์ (โซน C) ภายใต้แนวคิด Less is More ซึ่งเป็นการออกแบบลวดลายภายในลาน 7 โซน ที่รองรับกิจกรรมทางกายได้มากกว่า 30 กิจกรรม รวมถึงเส้นทางเดินและจักรยานที่กลายเป็นลู่วิ่งซึ่งมีลูกเล่นให้แวะออกกำลังกายระหว่างทาง

Result

TU Outdoor Active Space

สนับสนุนโดย


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share