วินมอเตอร์ไซค์สะท้อนอะไรกับเมือง

การเลือกวิธีการเดินทางของคนในเมือง สะท้อนว่าเมืองของคุณเป็นอย่างไร วินมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นทางเลือกอันดับแรก ๆ ในการเดินทางของคนเมือง

วินมอเตอร์ไซค์สะท้อนอะไรกับเมือง

วินมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นทางเลือกอันดับแรก ๆ ในการเดินทางของคนเมือง ด้วยเหตุผลหลักคือความรวดเร็วที่มากกว่าทางเลือกอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามขึ้นว่า “วินมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นกันมากมาย สะท้อนอะไรกับเมืองที่เราอยู่”

วินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมหานคร

การให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนสูงถึง 45.1% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของการให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน โดยมี 72.96% คือตัวเลขที่ยืนยันถึงการเลือกใช้บริการเพราะความสะดวกในการเรียกเหตุผลถัดมา คือวินมอเตอร์ไซค์เป็นทางเลือกหลักของพื้นที่นั้น ๆ สุดท้ายคือใช้เพราะความเคยชินกับผู้ให้บริการ โดยวัดจากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

บริบทเมืองทำให้ต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์

ในทางกลับกัน จำนวนวินมอเตอร์ไซค์และผู้ใช้บริการจำนวนมาก เป็นตัวชี้วัดในการเติมเต็มสิ่งที่เมืองขาดหายไป และสะท้อนให้เห็นถึงบริบทที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ได้มากมาย

ระบบขนส่งสาธารณะรองเข้าไม่ถึง

ระยะการเดินที่เหมาะสมของคนไทยอยู่ในระยะ 500 – 800 เมตร แต่จุดหมายของการเดินทางในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมักตั้งอยู่ไกลเกินระยะที่สามารถเดินได้ ประกอบกับการไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก แน่นอนว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์

การจราจรหนาแน่น

ในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองใหญ่ มักเจอปัญหาการจราจรหนาแน่นจากจำนวนผู้ใช้รถยนต์พร้อมกันบนท้องถนน การให้บริการขนส่งสาธารณะของกรุงเทพฯ ก็ยังขาดเสถียรภาพ การใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่แลกมากับความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าในสถานการณ์ดังกล่าว

ทางเท้าไม่มีคุณภาพ

ทางเท้า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเมือง และยังเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองได้ แต่ทางเท้าในกรุงเทพหลายพื้นที่ขาดคุณภาพและการจัดการที่ดีพอ รวมถึงไม่มีองค์ประกอบของทางเท้าที่ดีเพื่อสนับสนุนการใช้งาน การเดินจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่ากับบริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ThaiPost.net และ BLTBangkok.com

เรื่อง : ทัตพล วงศ์สามัคคี

ภาพ : อธิพัฒน์ พูนสินบูรณะกุล

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share