แจกฟรี! ไฟล์ระยะปลอดภัยจาก COVID-19

แจกฟรี ไฟล์สติกเกอร์
Social Distancing
ระยะห่างปลอดภัย COVID-19

สำหรับติดทั่วไป สำหรับติดพื้น

ระยะห่างทางสังคม?

ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 กำลังระบาด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า ระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) ไว้ว่าเมื่ออยู่ในที่สาธาธารณะ ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไอ จาม และมีไข้ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรค

Facebook Page ‘รู้สู้ COVID-19’ โดย Healthy Space Forum และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ ‘รูปแบบระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)‘ ในรูปแบบของไฟล์ AI, EPS และ PDF เพื่อให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถนำไปพิมพ์เอง หรือให้ร้านพิมพ์เป็นสติกเกอร์มาติดบริเวณที่มีคนใช้พื้นที่หนาแน่น หรือการจัดระยะห่างของการเข้าคิวต่อแถวต่าง ๆ ก็สามารถใช้ได้ตามสะดวก

01. ชุดระยะห่างปลอดภัยเพื่อติดทั่วไป

ชุดสติกเกอร์คำแนะนำการทำ Social Distancing ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อนำไปติดในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น เก้าอี้ ประตู หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ขนาด 30×30 เซนติเมตร

 

02. ชุดระยะห่างปลอดภัยเพื่อติดตั้งพื้น

ชุดสติกเกอร์ Social Distancing สำหรับการติดตั้งบนพื้น ตามพื้นที่ต่าง ๆ

แบบที่ 1
แบบที่ 2

 

สนับสนุนโดย

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share