City Lab
Saraburi


“การขีดสี ตีเส้น” สามารถเปลี่ยนพื้นคอนกรีตทั่วไปให้เป็นพื้นที่สาธารณะสนุก ๆ ของทุกคน

CATEGORY

Urban Design, Placemaking, Physical Activity, Active Urban Design

LOCATION

Pak Phriao , Saraburi

YEAR

2020

ส่งเสริมให้พื้นที่ว่างกลายเป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง
Context

“สระบุรี” เมืองด่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เเหล่งท่องเที่ยว ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เเละเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมลำดับต้น ๆ ของไทย

การเป็นจุดตัดสำคัญในการสัญจรระหว่างภูมิภาค ทำให้ในหลายครั้งจึงถูกมองเป็นแค่เมืองทางผ่าน และบรรยากาศและกิจกรรมภายในตัวเมืองค่อย ๆ ซบเซาไปตามกาลเวลา

Participation

โครงการ City Lab Saraburi ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ในการประสานภาครัฐ ภาคเอกชน เเละชุมชนในเมืองปากเพรียว เกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองปากเพรียว ภายใต้เป้าหมาย “การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่” โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเเละร่วมออกแบบกับทุกภาคส่วนในเมือง

“ปากเพรียวกลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยกิจกรรมทางกาย”

Solution ideas

โครงการ City Lab Saraburi เป็นการออกแบบเเละจัดทำพื้นที่ต้นเเบบส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 5 พื้นที่ ร่วมกับบริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ และแนวโน้มการใช้งานพื้นที่สาธารณะ โดยนำเอาพื้นที่ของหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งของ “พื้นที่ทดลองชั่วคราว” เป็นเส้นทางส่งเสริมสุขภาวะเชื่อมต่อย่านปากเพรียวเข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนที่ใช้งานในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด “ทดลองฟื้นฟูเมือง ด้วย กิจกรรมทางกาย  ผ่านการทดลองผ่าน 3 เครื่องมือ คือ

แผนที่โครงการ
Result 01

1.พัฒนาพื้นที่สาธารณะ

ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและช่วงเวลา เช่น ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ และลานกิจกรรม  

ตลาดสุขุมาล

การออกแบบเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองปากเพรียว โดยการปรับปรุงกายภาพของตลาดให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เเละการจัดระบบของตลาด เพื่อการรองรับการบริการ

ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

การออกแบบเพื่อการส่งเสริมให้พื้นที่ว่างกลายเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองโดยการปรับปรุงทางกายภาพเพื่อให้พื้นที่สามารถรองรับกิจกรรมได้มากกว่าเดิมที่เป็นเพียงพื้นที่จอดรถ เเละผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้มากกว่าช่วงเวลาทำงาน

วัดศรีบุรีรตนาราม และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)

การออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดศรีบุรีรตนาราม โดยการปรับปรุงทางกายภาพ ออกแบบการจัดการพื้นที่ให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ลานจอดรถของวัดกับโรงเรียนสามารถเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เเละพื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของทุกคนในย่าน

ลานกีฬาสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน

การออกแบบที่ส่งเสริมการใช้งานลานกีฬาบาสเกตบอลเดิม ให้สามารถทำกิจกรรมทางกายได้มากกว่าแค่เล่นบาสเกตบอลเพียงอย่างเดียว เป็นพื้นที่สาธารณะของย่านที่น่าใช้งาน  เเละสามารถดึงดูดผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

Result 02

2.กระตุ้นการเดิน

จัดทำแผนที่เส้นทางเดินเชื่อมโยงสถานที่สำคัญที่เดินถึงกันได้ พัฒนาจุดให้ข้อมูล เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกเล่าประวัติสถานที่ และจุดถ่ายรูปกับผลงานศิลปะในเมือง

สะพายลอย ถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดเทศบาลเมืองสระบุรี

การออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเท้าให้กับประชาชนในเมืองปากเพรียว  ด้วยวิธีการทาสีสะพานลอยให้สดใส น่าใช้งาน เเละเพิ่มเเสงสว่างให้ปลอดภัยในยามค่ำคืน

Result 03

3.ทดลองจัดกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อกระตุ้นโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น พัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในชุมชน และการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน

พิธีเปิดโครงการ City Lab Saraburi

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม Hide&Seek

เป็นกิจกรรมสนุก ๆ ที่นำวัฒนธรรมดั้งเดิม อย่างท่ารำไทจิซี่ มาออกแบบเป็นตัวการ์ตูนซ่อนอยู่ตามที่ต่าง ๆ ภายในเมือง ให้ผู้คนได้ออกไปค้นหา ทำท่าตาม และถ่ายรูปแชร์ลงในโซเชี่ยลมีเดีย เกิดเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการออกกำลังกายท่ามาตรฐาน

สนับสนุนโดย


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share