คู่มือโต๊ะประชุมยืน

Stand-Up Meeting

This article is also available in English

จำนวนชั่วโมงของพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย

พฤติกรรมเนือยนิ่ง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนไทยประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ยทุกช่วงวัย 13.54 ชม./วัน

พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การนั่งหรือนอนในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้พลังงาน 1.5 MET ไม่รวมการนอนหลับ โดยพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลุ่มโรค NCDs คือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเคลื่อนไหวที่น้อยมากในแต่ละวันนั่นเอง

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญน้อยลง,  สูญเสียกล้ามเนื้อที่แข็งแรง, การหมุนเวียนโลหิจแย่ลง, ระบบเผาผลาญแย่ลง, ภูมิคุ้มกันต่ำ, กระดูกเปราะ, ร่างกายอักเสบง่าย และยาวนานขึ้น, และฮอร์โมนไม่สมดุล

จึงเป็นที่มาของ ‘โต๊ะประชุมยืน’ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกลุ่มคนทำงาน

แนวทางการออกแบบโต๊ะประชุมยืน

รูปแบบโต๊ะประชุมยืน ขนาดมาตรฐานสำหรับนั่ง หรือยืนได้ฝั่งละ 1-6 คน สามารถใช้เป็นโต๊ะประจำ หรืออเนกประสงค์ได้

โต๊ะประชุมยืน สามารถปรับระดับความสูงได้โดยการหมุนมือจับ โดยปรับระดับขึ้น-ลง นอกจากตัวโต๊ะที่ปรับระดับได้แล้ว สามารถใช้โต๊ะที่เป็นแบบยืนถาวรที่ปรับระดับไม่ได้ เป็นโต๊ะขายาวสำหรับการยืนประจำ ยืนฟังบรรยาย หรือใช้เป็นโต๊ะส่วนกลางของสำนักงาน

ขนาดพื้นที่การใช้งานโต๊ะประชุมยืน

ประเภทการใช้งาน

 1. โต๊ะสำหรับยืนทำงานแบบจริงจัง
  ทำงานแบบใช้เวลานาน หรือใช้แล็ปท็อปในการยืนทำงาน โต๊ะจะต้องปรับระดับข้อศอกตั้งฉากกับโต๊ะ
 2. โต๊ะสำหรับยืนทำงานแบบเบา
  ยืนทำงาน ยืนฟังบรรยาย หรือยืนประชุมสั้น ๆ โดยปรับระดับโต๊ะให้ต่ำลงในระดับที่ใช้เพียงเพื่อการพักแขน หรือพักมือ
 3. โต๊ะสำหรับนั่งเก้าอี้สูง
  ปรับระดับโต๊ะตามความสูงของเก้าอี้สูง โดยปรับระดับโต๊ะให้ต่ำลงในระดับที่ใช้เพียงเพื่อการพักแขนหรือพักมือ
 4. โต๊ะสำหรับนั่งทำงาน หรือนั่งประชุมโดยทั่วไป
  นั่งทำงานแบบใช้เวลานาน หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน โต๊ะจะต้องปรับระดับให้ข้อศอกตั้งฉากกับโต๊ะ

นอกจากใช้ระหว่างช่วงทำงาน ยังสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันได้อีกด้วย

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

เพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันสำหรับระหว่างการทำงานตลอดทั้งวัน

โต๊ะประชุมยืนนอกจากมีการใช้งานในระหว่างช่วงเวลาทำงานแล้ว ยังสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันได้อีก เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง แลพเพิ่มการลุกเดินระหว่างวัน โดยมีทางยืดเหยียดสำหรับคนที่นั่งทำงานตลอดทั้งวัน

ยืดเหยียดหากยืนทำงานเกิน 30 นาที

นอกจากนี้ยังมีการยืดเหยียดเท้าระหว่างที่ใช้โต๊ะประชุมยืนหรือทำงาน หากยืนทำงานเกิน 30 นาที หลังจากใช้งานโต๊ะยืน จะมีท่ายืดเหยียดเท้าเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการยืนโดยแต่ละท่า ทำข้างละ 5-10 วินาที

ยืดเหยียดหากยืนทำงานเกิน 60 นาที

หากยืนประชุมหรือยืนทำงานเกิน  60 นาที ควรมีการพักเท้า นวดเท้ากับเท้าโต๊ะ การขยับเท้า หรือการเดินไปรอบ ๆ บริเวณ เพื่อการพักเท้าให้เกิดความผ่อนคลาย

คลิปวิดิโอสาธิตการใช้งาน

คู่มือแนวทางการออกแบบสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรกลุ่มวันทำงาน จัดทำขึ้นภายใต้โครงการศึกษาออกแบบและจัดทำโต๊ะประชุมยืนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของวัยทำงาน

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share